single__icon

Projectleider E-Techniek

Almere
VMBO+/HBO
40-urige

Het Bedrijf

Hemubo is een multidisciplinaire organisatie, gericht op het strategisch renoveren en onderhouden van vastgoed en civiele objecten op innovatieve en duurzame wijze. Sinds kort zijn we ook actief in de nieuwbouw sector. We zijn daarom opzoek naar projectleiders met ruime ervaring in de Nieuwbouw. Door de platte organisatie en de korte lijnen is het bedrijf flexibel en dynamische. Met circa 500 medewerkers, aangevuld met haar vaste ketenpartners, blijven wij invulling geven aan de ambitie om te blijven ontwikkelen. Met haar acht werkmaatschappijen, gespecialiseerd in bouwkunde, schilderwerk, asbestsanering en in installatie-, beton en geveltechniek, hebben wij alle kennis in huis om projecten geheel zelf uit te voeren.

De Baan

Als projectleider nieuwbouw geef je leiding aan één of meerdere projectteams, zodanig dat een optimaal resultaat wordt bereikt inzake de projectdoelstellingen op het gebied van planning, kosten, kwaliteit en veiligheid. Verder neem je deel aan bouwvergaderingen, werkbesprekingen, uitvoerdersvergaderingen en overdrachtsvergaderingen.

 

Verantwoordelijkheden

 • Optimale realisering, leiding geven aan de toegewezen projecten conform bestek- en kwaliteitseisen, budget en planning;
 • Neemt initiatief, besluitvaardig wacht niet af, oplossing gericht in uitvoering;
 • Project planning en voortgang in samenwerking met werk voorbereiding;
 • Bewaken personeel op werkvloer zodanig dat planning gehaald wordt;
 • Overleg met projectleiders van alle betrokken partijen lopende het project;
 • Het bijhouden van meer- en minderwerken en deze delen met de werkvoorbereider;
 • Het voorleggen van gesignaleerde wijzigingen t.o.v. het bestek/offerte aan de opdrachtgever;
 • Verantwoordelijk voor het behaalde projectresultaten, een optimaal financieel resultaat, goede kwaliteit en een volgens planning goed lopende uitvoeringstijd, alsmede de veiligheid op de werken;
 • Stuurt waar nodig het team aan om de beoogde resultaten te behalen;
 • Oplevering in samenwerking met werkvoorbereider;
 • Aanleveren van de juiste meet gegevens, revisie documenten, onderhoud documenten en garantie stukken aan opdrachtgever;
 • Goede communicatie met opdrachtgever, onderaannemers en eigen personeel.
 • Werken conform de procedures en richtlijnen uit het Kwaliteits-/VGM handboek en voor de veiligheid en goede werkomstandigheden op de bouwplaats;
 • Dient bij te blijven in de technische ontwikkelingen in het vakgebied;
 • Handelt conform de richtlijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Kennis van relevante normen, wet- en regelgeving ( NEN normen, UAV, UAV-GC, Bouwbesluit, Kwaliteits-/VGM-handboek).

 

Taken

 • Het beoordelen van de aangedragen stukken bij overdracht;
 • Controle aangeleverde tekeningen en ontwerp;
 • Coördinatie met BIM engineer en project coördinator;
 • Projectleider is eind verantwoordelijk;
 • Het bewaken van de contractafspraken;
 • Het op hoofdlijnen bewaken van de voortgang van de werkvoorbereidingsactiviteiten;
 • Het op hoofdlijnen bewaken van de voortgang van de uitvoeringsactiviteiten;
 • Het controleren of projectteamleden hun taken op een juiste wijze uitvoeren;
 • Het participeren in- en voorzitten van actie-, werk-, coördinatie- en of bouwvergaderingen;
 • Het participeren in het projectleidersoverleg en uitvoerdersoverleg;
 • Het rapporteren van afwijkingen t.o.v. de planningen en financiële afspraken naar eigen directie en opdrachtgever;
 • Het actief bijdragen aan verbeteringen in de organisatie;
 • Het zo nodig structureren van zaken rond kopers- / huurderswensen;
 • Bewaken van tijdig inzetten termijnen en eindafrekening;
 • Het zorg dragen voor goede projectarchivering en overdracht aan nazorg.

 

Functie Eisen

 • Minimaal 4 jaar ervaring in nieuwbouw en/of renovatie projecten;
 • Minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring als projectleider of hoofduitvoerder, zowel communicatief als vakinhoudelijk;
 • Ervaring met het aansturen van onderaannemers;
 • Kennis van besteks- en kwaliteitseisen;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (UAV, UAV-GC, Bouwbesluit, Kwaliteits-/VGM-handboek).

Wij Bieden

 • Gezellige collega’s; die je (als je dat leuk vindt) ook buiten het werk om beter kunt leren kennen doordat er regelmatig gezellige of sportieve uitjes worden georganiseerd;
 • Een uitdagende baan bij een toonaangevende onderhoud en nieuwbouw organisatie;
 • Je krijgt een mobiele telefoon, laptop en auto van de zaak.

Reageren

Meer informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Floris Snoek op telefoonnummer 0341-437030. Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan ontvangen wij graag jouw persoonlijke gegevens, bij voorkeur per e-mail: [email protected]

Vragen of reageren

Medewerker

Floris Snoek

0341-437030